Home arrow คำย่อ-คำเต็ม-ตำแหน่ง
Thursday, 28 October 2021
 
 
คำย่อ คำเต็ม (ตำแหน่ง) PDF พิมพ์ ส่งเมล

คำย่อ

คำเต็ม

หมายเหตุ

รอง สว.(ป.) รองสารวัตร สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม นายร้อย 53 ปี
รอง สว.(สส.) รองสารวัตร สายงานสืบสวน นายร้อย 53 ปี
รอง สว.(จร.) รองสารวัตร สายงานจราจร นายร้อย 53 ปี
รอง สว.(ส.) รองสารวัตร สายงานสอบสวน นายร้อย 53 ปี
รอง สว.(อก.) รองสารวัตร กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน นายร้อย 53 ปี
รอง สว.(ทค.) รองสารวัตร กลุ่มงานเทคนิค นายร้อย 53 ปี
ต.พ.ส. เงินเพิ่มเป็นกรณีพิเศษสำหรับตำแหน่งพนักงานสอบสวน  
ต.ป.ป. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านป้องกันปราบปราม  
ต.ส.ส. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านสืบสวน  
ต.จ.ร. เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านจราจร  
ผบ.หมู่ (ป.) ผู้บังคับหมู่ (ทำหน้าที่ปฏิบัติการป้องกันปราบปราม)  
ผบ.หมู่ (สส.) ผู้บังคับหมู่ (ทำหน้าที่สืบสวน)  
ผบ.หมู่ (จร.) ผู้บังคับหมู่ (ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่จราจร)  
ผบ.หมู่ (ธร.) ผู้บังคับหมู่ (ทำหน้าที่ธุรการ)  
     
ตำรวจควรรู้
คำย่อ-คำเต็ม-ตำแหน่ง
สถิติผู้เข้าชม
ผู้เยี่ยมชม: 351501
 
Top! Top!